Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25-11-2019 15:36