Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 12.11.2019. 
Under debatten har Mia Laiho understödd av Pia Kauma gjort ett förslag till uttalande enligt reservation 1. Arja Juvonen har understödd av Minna Reijonen gjort förslagen till uttalande 1, 2 och 4 enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Matti Vanhanen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja", Mia Laihos förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 69 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 71 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 71 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag till uttalande 4 "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 71 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 13-11-2019 15:24