Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 63/2021 rd Plenum Tisdag 25.5.2021 kl. 14.04—18.02

22.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

Regeringens propositionRP 68/2021 rd
Regeringens propositionRP 83/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 22 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 26.5.2021. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den andra tilläggsbudgetpropositionen:  

I plenum som börjar onsdag 26.5.2021 klockan 14.00 inleds behandlingen av ärendet med en allmän debatt innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.  

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast onsdagen 26.5.2021 klockan 12.00. Omröstningarna sker fredag 28.5.2021. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses den andra tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande. 

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2021.