Senast publicerat 25-05-2022 15:54

Punkt i protokollet PR 63/2022 rd Plenum Onsdag 25.5.2022 kl. 14.00

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—2 i proposition RP 66/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.