Senast publicerat 05-06-2021 00:52

Punkt i protokollet PR 64/2016 rd Plenum Fredag 3.6.2016 kl. 13.00—13.33

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2016 rd
LagmotionLM 24/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 3/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 31.5.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

2 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 50 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

7 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 50 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

8 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 50 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

10 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 51 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

11 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 51 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

12 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 51 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

15 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 47 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

35 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 47 nej; 46 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

36 § 

Talman Maria Lohela
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 51 nej; 47 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 39/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 24/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.