Punkt i protokollet
PR
64
2017 rd
Plenum
Tisdag 6.6.2017 kl. 14.04—16.38
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
15.17
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Teen edustaja Mustajärven puolustusvaliokunnassa jättämän vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
15.17
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kontulan tekemää esitystä. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 20.10.2017 14:24