Punkt i protokollet
PR
64
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
Senast publicerat 12.6.2018 18:15