Punkt i protokollet PR 64/2018 rd Plenum Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 41/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 

Senast publicerat 12-06-2018 18:15