Punkt i protokollet
PR
64
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
Senast publicerat 12-06-2018 18:18