Punkt i protokollet
PR
64
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11
12
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018. 
Senast publicerat 12-06-2018 18:21