Punkt i protokollet
PR
64
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 12.6.2018 18:06