Punkt i protokollet
PR
64
2019 rd
Plenum
Torsdag 14.11.2019 kl. 16.00—20.54
2.4
Muntlig fråga om ägarstyrningen i Posten (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 59/2019 rd
Muntlig frågestund
Förste vice talman Tuula Haatainen
Nästa fråga, Liike Nyt, ledamot Harkimo. 
Debatt
16.53
Harry
Harkimo
liik
Arvoisa rouva puhemies! Olen istunut noin kymmenessä hallituksessa, myös pörssiyhtiöiden hallituksissa. Yleensä omistajat valitsevat hallituksen, joka vastaa yhtiön toimista. Nyt kysynkin teiltä, ministeri Paatero: miksi te puututte koko ajan Postin operatiiviseen toimintaan? Ensin pääministeri ehdottaa, että postinkantajat voisivat kurkkia ikkunasta vanhuksia, sitten te, ministeri Paatero, menitte siirtämään palkkaneuvotteluja kahdella kuukaudella, mistä ei ollut mitään muuta hyötyä kuin se, että nyt Posti on ilman toimitusjohtajaa. Nyt puututte vuokratyövoiman käyttöön, jota Posti on käyttänyt aina. Pääministeri Rinne sanoi pari vuotta sitten, että hallituksen ei pidä puuttua työmarkkinaneuvotteluihin. Nyt tässä tulee käymään niin, että Posti tulee menettämään paljon asiakkaitaan. Mitä te yleensä meinaatte Postille tehdä, koska tällainen peli ei vetele? 
16.54
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! On totta, että Postille olisi omistajan osalta, elikkä meidän kaikkien puolelta, pitänyt jo vuosia, vuosia sitten linjata, mikä on omistajan tahtotila, minkälaisen Postin me haluamme tulevaisuudessa tietäen, että kirjeiden määrä vähenee näin dramaattisesti. Tätä ei ole tehty, minkä takia sitten Posti on kipuillut tässä viimeisinä vuosina tilanteesta. Tällä hetkellä meillä on tästä syystä valtiosihteereiden työryhmä pohtimassa vaihtoehtoja, minkälaisilla isoilla linjauksilla Posti tulevaisuudessa sitten tulee työskentelemään. 
Toisena kysymyksenä on sitten työehtosopimusneuvottelut, jotka etenevät aivan normaaliaikataulussa: sopimuskausi päättyi lokakuun lopussa, siihen mennessä ei ollut saatu sopimusta voimaan, ja nyt sitten on sovittelijan tehtävänä eilen ollut neuvottelu, ja huomenna jatkuu, ja uskon kyllä, että sovittelijan kautta saadaan tämä sopimus tehtyä. 
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. 
16.55
Harry
Harkimo
liik
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ministeri Paatero, jos Posti ei noudata sitä omistajaohjauspolitiikkaa, mitä te toivotte, miksi te ette anna hallitukselle potkuja ja muuta sitä hallitusta? Jos minä olisin hallituksen puheenjohtaja, olisin lähtenyt sieltä pitkän aikaa sitten, jos omistajat koko ajan selvittelevät, mitä hallituksen pitäisi tehdä. 
16.55
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Sehän on juuri näin, että omistajan tehtävä on päättää hallituksesta ja hallitus toimii omistajan luottamuksen varassa ja niitä ohjeita noudattaen, ja me olemme monet kerrat käyneet Postin kanssa hyvää keskustelua. [Oikealta: Julkisuuden kautta!] 
Äskeiseen kysymykseen, mikä jäi vastaamatta: Meillä on työntekijöillä työtaisteluoikeus, ja siinä kohtaa kun työntekijät kokevat, että heidän neuvotteluasetelmansa työehdoista ovat sellaiset, että se vaatii työtaistelujen käymistä, on meillä myöskin velvollisuus turvata se niin, että siellä ei rikkureita käytetä. Ja tämä oli se keskustelu, jota eilen kävimme sitten julkisuuden kautta, sanoin tämän ulos varmistaakseni sen tilanteen. Tätä on sitten jatkettu myös Postin kanssa, ja uskon, että tämäkin asia on nyt tullut selväksi. 
16.56
Mika
Niikko
ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, kuten tiedätte varmasti, Merimies-Unioni liittyy postilakon tukitoimiin, ja ensi maanantaista alkaen myös meriliikenteessä oleva postinkuljetus jää satamiin ja myös autokansi- ja rahtikuljetukset lopetetaan ensi torstaina. Tämä on STT:n uutinen, mikä tuli meille kaikille tekstiviestinä tänään. Nyt kun tämä lakko tahtoo laajentua, niin tässähän käy hyvin äkkiä niin, että luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan taas heikentyy, jos tämä lakko pitkittyy viikosta toiseen. Ja ministerin toimiahan nyt tässä tarvitaan välittömästi. Millä te aiotte saada sovun syntymään? 
Te varmasti myös löydätte ratkaisun siihen, miten jatkossa Posti on kannattava, koska Postia ei enää tarvita siinä merkityksessä kuin ennen. Ei niitä kirjeposteja paljon kulje. Tämä on tosiasia, että se kannattavuuskysymys on edelleen ratkaisematta, vaikka ratkaistaan näitten työntekijöitten palkkakysymys. Miten te ratkaisette tämän kokonaisuuden ja tämän uskottavuuden Suomen Postin osalta? 
16.57
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Juuri tästä syystä siellä on valtiosihteereistä koostuva työryhmä käymässä vaihtoehtoja läpi, jotta me saamme sitten poliittiselle puolelle käsiteltäväksi, mikä olisi se omistajan tahto Postin isossa kuvassa. Ja kuten alussa totesin, tämä on juuri se, mikä olisi pitänyt tehdä jo monta monta monta vuotta sitten. 
Tähän keskusteluun siitä, että menisin jotenkin puuttumaan työehtosopimusneuvotteluihin: Sitä en tule tekemään. Siellä ovat työnantaja- ja työntekijäpuoli tällä hetkellä samassa pöydässä, ja se on heidän neuvottelunsa, kun kysymyksessä on työehtoja ja palkkoja. Toivon ja uskon, että siellä sovittelijan luona tästä huomenna päästään eteenpäin. 
16.58
Anne
Kalmari
kesk
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Nykypäivän kaupankäynti on siirtynyt nettiin. Postille jokainen kiinapaketti tuottaa tappiota, ja Ruotsissa tehtiin päätös, jossa peritään käsittelymaksu ja arvonlisävero myös näistä paketeista. Mielestäni olisi reilua ja maailmaa säästävää, että myös meillä kiinapaketit maksaisivat jotakin. Nythän meillä on kansainvälinen sopimus siitä, että meidän ei kustannuksia oikeastaan tästä tarvitse Kiinalle jakaa juuri lainkaan, koska Kiina oli muinoin kehittyvä maa. Voisitteko toimia tässä asiassa niin, että mekin saisimme Postin kannattavuutta nostettua tälläkin tavalla? 
16.59
Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna
Marin
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä on todellinen kysymys, minkä edustaja tässä nosti esiin, ja Suomi on tukenut juuri sitä, että tähän saadaan kansainvälisessä sääntelyssä oikeudenmukaisemmat pelisäännöt, niin että Suomessa esimerkiksi Posti ei joudu tähän vaikeaan tilanteeseen, jota juuri kuvasitte. Tämä on se linja, mitä me olemme koko ajan edustaneet maailmalla, kun tätä asiaa on käsitelty, ja tällä tiellä tulemme vastaisuudessakin jatkamaan. Tähän ollaan puuttumassa. 
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden. 
Senast publicerat 05-12-2019 13:51