Annan punkt i protokollet
PR
64
2019 rd
Plenum
Torsdag 14.11.2019 kl. 16.00
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
finansminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
kommunikationsminister
Sanna
Marin
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Senast publicerat 14.11.2019 16:30