Senast publicerat 06-06-2021 01:01

Punkt i protokollet PR 64/2020 rd Plenum Onsdag 29.4.2020 kl. 14.00—16.03

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom

Regeringens propositionRP 88/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2020.