Punkt i protokollet
PR
64
2020 rd
Plenum
Onsdag 29.4.2020 kl. 14.00—16.03
5
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2020. 
Senast publicerat 29-04-2020 16:51