Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 65/2016 rd Plenum Tisdag 7.6.2016 kl. 14.02—16.54

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen

Regeringens propositionRP 33/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 33/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.