Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 65/2016 rd Plenum Tisdag 7.6.2016 kl. 14.02—16.54

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.