Senast publicerat 04-06-2021 21:07

Punkt i protokollet PR 65/2016 rd Plenum Tisdag 7.6.2016 kl. 14.02—16.54

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Regeringens propositionRP 57/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016.