Punkt i protokollet
PR
65
2017 rd
Plenum
Onsdag 7.6.2017 kl. 14.02—17.09
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
Regeringens proposition
RP 13/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2017. 
Senast publicerat 07-06-2017 18:08