Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 65/2017 rd Plenum Onsdag 7.6.2017 kl. 14.02—17.09

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

Regeringens propositionRP 13/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2017.