Punkt i protokollet
PR
65
2017 rd
Plenum
Onsdag 7.6.2017 kl. 14.02—17.09
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
RP 53/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2017. 
Senast publicerat 7.6.2017 18:08