Senast publicerat 05-06-2021 14:25

Punkt i protokollet PR 65/2018 rd Plenum Onsdag 13.6.2018 kl. 14.00—17.50

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

Regeringens propositionRP 66/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 66/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.