Senast publicerat 05-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 65/2019 rd Plenum Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

Regeringens propositionRP 50/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.