Punkt i protokollet
PR
65
2019 rd
Plenum
Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31
10
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
Senast publicerat 15-11-2019 15:33