Punkt i protokollet
PR
65
2019 rd
Plenum
Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31
12
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 12 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 19.11.2019. 
Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslog 14.11.2019 iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgeten. 
Förfaringssättet godkändes. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019. 
Senast publicerat 15.11.2019 16:03