Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00—19.29

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjötrafiklagen

Regeringens propositionRP 54/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021.