Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00—19.29

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Regeringens propositionRP 46/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021.