Senast publicerat 06-06-2021 18:00

Punkt i protokollet PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 4/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 6/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 25.5.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

2 § 

Jukka Mäkynen föreslog understödd av Olli Immonen ett paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Arto Satonen föreslog understödd av Antero Laukkanen att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Arto Satonens förslag mot Jukka Mäkynens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Jukka Mäkynens förslag ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 44 ja, 11 nej; 144 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jukka Mäkynens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Jukka Mäkynens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 22 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 b § 

Jukka Mäkynen föreslog understödd av Olli Immonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Arto Satonen föreslog understödd av Antero Laukkanen att paragrafen stryks. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Arto Satonens förslag mot Jukka Mäkynens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Jukka Mäkynens förslag ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 13 nej; 143 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jukka Mäkynens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Jukka Mäkynens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 2/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.