Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.5.2021. 

Under debatten har Mia Laiho understödd av Ruut Sjöblom framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 259/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.