Senast publicerat 06-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 79/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.5.2021. 

Under debatten har Pia Kauma understödd av Janne Sankelo framställt förslag till uttalande 1—6 i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.