Senast publicerat 04-06-2021 17:11

Punkt i protokollet PR 66/2015 rd Plenum Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 27 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 19.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2015.