Punkt i protokollet
PR
66
2016 rd
Plenum
Onsdag 8.6.2016 kl. 14.07—15.50
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2016. 
Senast publicerat 20-02-2017 10:42