Punkt i protokollet
PR
66
2017 rd
Plenum
Torsdag 8.6.2017 kl. 16.01
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
RP 61/2017 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 61/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 02-11-2017 15:10