Senast publicerat 05-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 66/2019 rd Plenum Tisdag 19.11.2019 kl. 13.59—19.56

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

Regeringens propositionRP 50/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.