Punkt i protokollet
PR
66
2019 rd
Plenum
Tisdag 19.11.2019 kl. 13.59—19.56
13
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 19-11-2019 20:06