Senast publicerat 23-07-2021 15:19

Punkt i protokollet PR 66/2021 rd Plenum Torsdag 27.5.2021 kl. 16.01—21.51

9.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

BerättelseB 2/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, ledamot Mäkisalo-Ropponen. 

Debatt
19.31 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Kiitos, arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti tässä yhteydessä vain muistuttelen mieleen, että meillä on parhaillaan työskentelemässä parlamentaarinen työryhmä, jonka tavoitteena on selvittää vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa myös muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset. Alun perin tämän työryhmän toimikausi oli loppumassa tämän kuun lopussa, mutta mikäli olen nyt ymmärtänyt oikein, niin tätä määräaikaa ollaan jatkamassa. Toivottavasti sieltä saadaan kaikkia puolueita tyydyttävä yksimielinen ratkaisu ja kehittämisehdotukset. Tämä työryhmä pohtii myös Valtiontalouden tarkastusviraston tässä ja aiemmissa raporteissa esille tuotuja puutteita ja pyrkii löytämään ratkaisuja myös niihin. 

Eli yhteenvetona lyhyesti totean vain, että puoluerahoituksen suhteen ollaan asteittain edetty hyvinkin kohti suurempaa tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta kehittämistarpeita kyllä edelleenkin on. Siksi tämä mainitsemani parlamentaarisen työryhmän työ on erittäin tärkeää, ja odotan kovasti työryhmän työn valmistumista. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.