Senast publicerat 02-06-2022 19:33

Punkt i protokollet PR 66/2022 rd Plenum Torsdag 2.6.2022 kl. 16.00—18.54

9. Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

LagmotionLM 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 2.6.2022.