Punkt i protokollet
PR
67
2017 rd
Plenum
Fredag 9.6.2017 kl. 13.00—13.30
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagstiftningen
Regeringens proposition
RP 262/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2017. 
Senast publicerat 9.6.2017 14:08