Punkt i protokollet
PR
67
2019 rd
Plenum
Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45
11
Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Antero
Laukkanen
kd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 8 på dagordningen.] 
Senast publicerat 20-11-2019 21:06