Senast publicerat 05-06-2021 23:26

Punkt i protokollet PR 67/2019 rd Plenum Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2019 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-275282
Förslag till uttalanden 19.11.2019
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.11.2019. 

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Minna Reijonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. Dessutom har Peter Östman understödd av Sari Essayah framställt två förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 

Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag till uttalande "nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 71 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 89 ja, 41 nej, 29 avstår; 40 frånvarande
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 89 ja, 42 nej, 29 avstår; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.