Punkt i protokollet
PR
67
2020 rd
Plenum
Onsdag 6.5.2020 kl. 14.03—20.24
7
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen.] 
Senast publicerat 06-05-2020 21:27