Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 67/2021 rd Plenum Fredag 28.5.2021 kl. 13.00—15.43

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 72/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.