Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 67/2021 rd Plenum Fredag 28.5.2021 kl. 13.00—15.43

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Regeringens propositionRP 67/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 67/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.