Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 67/2021 rd Plenum Fredag 28.5.2021 kl. 13.00—15.43

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

Regeringens propositionRP 81/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2021.