Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 67/2021 rd Plenum Fredag 28.5.2021 kl. 13.00—15.43

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2021.