Senast publicerat 06-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 67/2021 rd Plenum Fredag 28.5.2021 kl. 13.00—15.43

19.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 78/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2021.