Senast publicerat 04-06-2021 17:25

Punkt i protokollet PR 68/2015 rd Plenum Fredag 20.11.2015 kl. 13.02—13.35

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 42/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 24.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015.