Punkt i protokollet
PR
68
2016 rd
Plenum
Tisdag 14.6.2016 kl. 14.00—19.41
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Senast publicerat 14-06-2016 20:24