Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 68/2016 rd Plenum Tisdag 14.6.2016 kl. 14.00—19.41

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med denRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)

Regeringens propositionRP 15/2016 rd
Regeringens propositionRP 58/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.