Senast publicerat 04-06-2021 20:28

Punkt i protokollet PR 68/2016 rd Plenum Tisdag 14.6.2016 kl. 14.00—19.41

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.