Senast publicerat 04-06-2021 20:34

Punkt i protokollet PR 68/2016 rd Plenum Tisdag 14.6.2016 kl. 14.00—19.41

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.