Punkt i protokollet
PR
68
2016 rd
Plenum
Tisdag 14.6.2016 kl. 14.00—19.41
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016. 
Senast publicerat 14-06-2016 20:20