Punkt i protokollet
PR
68
2017 rd
Plenum
Tisdag 13.6.2017 kl. 13.59—15.35
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
RP 61/2017 rd
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 14 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från miljöutskottets betänkande MiUB 8/2017 rd beslut om protokollet till konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände protokollet till konventionen enligt proposition RP 61/2017 rd och ändringarna i protokollet till den del de hör till Finlands behörighet. Riksdagen godkände en anmälan enligt proposition RP 61/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 61/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av protokollet till konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 13.6.2017 17:20