Punkt i protokollet
PR
68
2017 rd
Plenum
Tisdag 13.6.2017 kl. 13.59—15.35
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
Regeringens proposition
RP 59/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.6.2017. 
Senast publicerat 21.6.2017 08:26