Punkt i protokollet
PR
68
2018 rd
Plenum
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
10
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018. 
Senast publicerat 18-06-2018 18:54