Senast publicerat 05-06-2021 14:25

Punkt i protokollet PR 68/2018 rd Plenum Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 58/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018.